Om Akademia forlag

Akademia forlag, med Geir Lie som daglig leder, ble startet i 2007 for å muliggjøre faglitteratur av smalere art, gjerne forskningsarbeider som ellers ville være vanskelig å publisere på tradisjonelle forlag. Akademia forlag ville på den måten bidra til å gi allmennheten innblikk i det allsidige arbeid som foregår i ulike akademiske miljøer.

Fra og med 2011 ble profilen endret og skjerpet, idet hensikten nå ble å utgi teologisk litteratur som spesifikt bygger Guds rike. Det har lite for seg å skrive komplisert for sin egen del, men tvert imot er det viktig å gjøre relevant teologisk kunnskap tilgjengelig for kristne som ikke nødvendigvis har noen teologisk bakgrunn. Målgruppen er hovedsaklig ordinære kristne, det vil si troende mennesker som har overgitt sitt liv til Jesus og som har et aktivt ønske om å la seg bruke av Ham i sitt hverdags- og menighetsliv.