Utdrag fra neste bok: om hva vi kan lære av kirkehistorien

Kapittel 1

Den første kristne menighets tilblivelse

Den første kristne menighet ble til i Jerusalem på pinsedag rundt år 30 e.Kr., og apostelen Paulus medarbeider Lukas forteller at “den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker” (Apg 2:41), samt at det i den første tiden “hver dag” ble lagt til “nye som lot seg frelse” (Apg 2:47).
Fortsett å lese «Utdrag fra neste bok: om hva vi kan lære av kirkehistorien»