Hjem

En selektiv gjennomgang av den kristne menighets historie fra menighetens tilblivelse i Jerusalem rundt år 30 e.Kr. og fram til idag. Målgruppen er ordinære kristne som har et aktivt ønske om å la seg bruke av Gud i sitt hverdags- og menighetsliv.